URLA IGOR 2016
Şampiyonlar Çeşme Yelken Kulübünden...
Yelkencilerimiz Dünya 10.su
GERİ
Dernek Olağanüstü Genel Kurulu Toplantı İlanı

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı İlanı

Çeşme Yelken Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Başkanlığından

         Derneğimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10.04.2023 tarihinde saat 14:00 de Dernek Merkezinde yapılacaktır.

         Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.

Gündem

 1. Açılış,
 2. Yoklama,
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
 4. Divan Başkanı seçimi,
 5. Divan Başkanlığına toplantı tutanakları için imza yetkisi verilmesi,
 6. 7405 Sayılı Spor Kulüpleri Ve Spor Federasyonları  Kanunu kapsamında getirilen değişikliklerin bildirilmesi,
 7. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası,
 8. Tüzük Değişikliği,
 9. Tüzük Değişikliğinin Oylanması,
 10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
 11. Tebligat ve yazışma almaya yetkili kişilerin belirlenmesi,
 12. Dilek ve Temenniler,
 13. Kapanış.